Bedumerweg 52 9716 AD Groningen
06 33972211

Fysiotherapie – algemeen

Informatie over haptotherapie en fysiotherapie bij PPN, gevestigd te Groningen & Emmen.

Fysiotherapie op haptonomische basis

Ik sta geregistreerd in het register van algemeen fysiotherapeut.

Door mijn affiniteit met haptonomie staat tijdens de fysiotherapeutische behandeling de beleving van de klacht op de voorgrond. De behandeling pakt het fysieke probleem aan maar er is meer aandacht voor wat u zelf met uw lichaam kunt.

U wordt zich door de therapie meer bewust van spanningen, emoties of blokkades die mede oorzaak kunnen zijn van de lichamelijke klachten. Door deze bewustwording ontstaan meer mogelijkheden om met uw klachten om te gaan.
Tevens krijgt u meer inzicht in het ontstaan van de klachten en hoe u ze mogelijk in de toekomst kunt voorkomen.

De fysiotherapie op haptonomische basis richt zich vooral op het hier en nu en het accent wordt niet gelegd op het verwerken van gevoelens uit het verleden, hetgeen bij haptotherapie wel het geval kan zijn.

Daarnaast werk ik volgens methode Cyriax, met Bindweefselmassage en met Medical Taping.

Vanaf 1 januari 2013 is mijn praktijk Noorderhoogebrug onderdeel geworden van de coƶperatie Fysio4.
Fysio4 is een samenwerkingsverband van praktijken aan het Bernoulliplein, de Bedumerweg, Beukenlaan, Bottelroosstraat en de Westersingel. Praktijken met ieder eigen specialisatie(s) en fysiotherapeut(en) werkend onder een vlag.
Door het benutten van expertise, vaardigheden en interesses van de deelnemende therapeuten en hun praktijken kunnen we onze kennis vergroten en de kwaliteit nog verder verbeteren.
Meer informatie vindt U op de site van Fysio4.

Het logo van Fysio4 - een samenwerkingsverband van fysiotherapie praktijken te Groningen.