Bedumerweg 52 9716 AD Groningen
06 33972211

Haptoptherapie – algemeen

Informatie over haptotherapie en fysiotherapie bij PPN, gevestigd te Groningen & Emmen.

Haptotherapie – wat is het en wat leer je?

Hoe voelt u zich?

Voelt u zich vaak lusteloos en moe of heeft u last van vage klachten? Een zeurende hoofdpijn, pijn op de borst, een benauwde ademhaling?Voelt u zich verkrampt? Zit u – letterlijk – niet goed in uw vel? Gaat u vaak over uw grenzen?
Elk lichaam wil in evenwicht zijn, maar invloeden van buitenaf kunnen deze balans verstoren. Indringende, negatieve ervaringen uit uw kindertijd of later hebben hun invloed. Misbruik, een ongeluk, een sterfgeval of ontslag. Ook de relaties op uw werk en met uw dierbaren zijn van invloed op uw welzijn.
Door al deze invloeden kan uw innerlijke evenwicht verstoord raken. Lichamelijke en/of psychische klachten zijn dan het gevolg. Immers, via ons lichaam voelen we wat de buitenwereld ons doet en brengen we naar buiten wat we innerlijk voelen. Zo is het onmogelijk om emoties te voelen zonder dat het lichaam meedoet. We doen al deze ervaringen op via het tasten en voelen.Al deze ervaringen zijn bij ons terug te vinden in spanningen in het lichaam.

Haptotherapie

Voor de haptotherapeut zijn deze lichamelijke spanningen en ervaringen de sleutel tot nieuwe inzichten.Met haptotherapie begint hij/zij met u aan een ontdekkingstocht.Het doel is een beter of hernieuwd contact met uw gevoelsleven.U gaat herkennen in welke situaties uw klachten optreden.
Samen met de haptotherapeut gaat u op zoek naar een manier om dit te verbeteren en naar hoe u in uw omgeving steun en bevestiging kunt krijgen. Uiteindelijk kan haptotherapie leiden tot een betere omgang met uzelf en de mensen om u heen.Door een betere balans kunnen uw klachten verdwijnen.

Behandeling

Een behandeling bestaat uit gesprekken, aanrakingen en ervaringsoefeningen.Niets moet, u geeft zelf de grenzen aan.

Gesprek

In een gesprek wordt ingegaan op uw klachten en de achtergrond daarvan. Volgens welke patronen leeft u? Waar loop u in vast? Hoe gaat u hier mee om?Via deze en andere vragen probeert de haptotherapeut een beeld te krijgen van u en uw klachten. Hij/zij zal u ook handreikingen doen hoe beter hiermee om te gaan.

Aanrakingen

Het lichaam reageert op alles wat we meemaken en beleven. Aanrakingen worden door de haptotherapeut gebruikt om spanningen, blokkades en remmingen in het lichaam op te sporen.Door aangeraakt te worden kunnen we gevoeliger worden voor alles wat er in ons omgaat en wat we nodig hebben om weer in balans te komen.Aanraking kan daarnaast ook rustgevend en ontspannend zijn.We komen meer tot rust, wat doorwerkt in ons dagelijks leven.

Ervaringsoefeningen

In allerlei oefenvormen met materialen (zitbal, oefentol, touw, matje) diep je verder uit hoe jij met bepaalde situaties omgaat.Bijvoorbeeld:
• Hoe breng je jezelf in balans?
• Hoe ga je om met grenzen?
• Wat doe je als je onder druk staat?
 

Bewustwording

Haptotherapie stelt de ervaring centraal. De gevoelde ervaring brengt een dieper bewustzijn teweeg.Wanneer je je opnieuw bewust wordt van jezelf en je gevoelsleven, biedt dit je de kans om nieuw gedrag uit te proberen en patronen te doorbreken.Je leert keuzes maken die meer in overeenstemming zijn met wie je bent, waardoor je makkelijker je balans hervindt.