Bedumerweg 52 9716 AD Groningen
06 33972211

Haptoptherapie – algemeen

Informatie over haptotherapie en fysiotherapie bij PPN, gevestigd te Groningen & Emmen.

Haptotherapie – Wat is het en wat leer je?
Hoe voelt u zich? Voelt u zich vaak lusteloos, moe of heeft u last van vage klachten zoals een zeurende hoofdpijn, pijn op de borst, of een benauwde ademhaling? Voelt u zich verkrampt of zit u – letterlijk – niet goed in uw vel? Gaat u vaak over uw grenzen?
Elk lichaam streeft naar evenwicht, maar invloeden van buitenaf kunnen deze balans verstoren. Indringende, negatieve ervaringen uit uw kindertijd of later hebben hun invloed. Dit kan bijvoorbeeld komen door misbruik, een ongeluk, een sterfgeval, of ontslag. Ook de relaties op uw werk en met uw dierbaren zijn van invloed op uw welzijn. Door al deze invloeden kan uw innerlijke evenwicht verstoord raken en lichamelijke en/of psychische klachten veroorzaken. Via ons lichaam voelen we wat de buitenwereld ons doet en brengen we naar buiten wat we innerlijk voelen.

Zo is het onmogelijk om emoties te voelen zonder dat het lichaam hierbij betrokken is. Al deze ervaringen zijn bij ons terug te vinden in spanningen in het lichaam.
Voor de haptotherapeut zijn deze lichamelijke spanningen en ervaringen de sleutel tot nieuwe inzichten. Met haptotherapie gaat de haptotherapeut samen met u op ontdekkingstocht. Het doel is om een beter of hernieuwd contact met uw gevoelsleven te krijgen en te herkennen in welke situaties uw klachten optreden. Samen met de haptotherapeut gaat u op zoek naar manieren om uw welzijn te verbeteren en naar hoe u in uw omgeving steun en bevestiging kunt krijgen. Uiteindelijk kan haptotherapie leiden tot een betere omgang met uzelf en de mensen om u heen, waardoor uw klachten kunnen verminderen.

Een behandeling bestaat uit gesprekken, aanrakingen en ervaringsoefeningen. Niets moet, u geeft zelf uw grenzen aan.
In een gesprek wordt ingegaan op uw klachten en de achtergrond daarvan. Volgens welke patronen leeft u? Waar loopt u tegenaan? Hoe gaat u hiermee om? Via deze en andere vragen probeert de haptotherapeut een beeld te krijgen van u en uw klachten. De haptotherapeut zal u handreikingen doen om beter met uw klachten om te gaan.
Aanrakingen worden door de haptotherapeut gebruikt om spanningen, blokkades en remmingen in het lichaam op te sporen. Door aangeraakt te worden kunnen we gevoeliger worden voor alles wat er in ons omgaat en wat we nodig hebben om weer in balans te komen. Aanraking kan daarnaast ook rustgevend en ontspannend zijn en we kunnen meer tot rust komen, wat doorwerkt in ons dagelijks leven.
Ervaringsoefeningen worden ingezet om in allerlei oefenvormen met materialen (zoals een zitbal) oefent.