Bedumerweg 52 9716 AD Groningen
06 33972211

Haptotherapie – vergoedingen

Informatie over haptotherapie en fysiotherapie bij PPN, gevestigd te Groningen & Emmen.

Kosten en Vergoedingen Haptotherapie

De kosten van een behandeling Haptotherapie bedragen €88,- voor een consult van ongeveer een uur.
Behandelingen Haptotherapie vallen bij de zorgverzekeraar onder alternatieve geneeswijzen. U krijgt maandelijks een nota die u binnen 14 dagen dient te voldoen.
Voor de hoogte van de vergoedingen kunt u het overzicht raadplegen op de website van de Vereniging van Haptotherapeuten of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk. Soms is overleg met de huisarts echter wel wenselijk.
Indien u een afspraak wilt verzetten of annuleren wordt verzocht u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden en tarieven

Voor haptotherapie krijgt u zelf een nota die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Of en hoeveel u vergoed krijgt is afhankelijk van de polis die u hebt afgesloten. Indien u niet zeker bent of uw ziektekosten verzekering uw behandelingen wel (volledig) vergoedt, kunt u mij vragen om dit na te zien of zelf direct contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
Informatie vindt u ook op de website van de Vereniging van Haptotherapeuten. Krijgt u rechtstreeks een rekening van mij, dan dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Betaalt u niet binnen deze termijn, dan kan ik de vordering uit handen geven. De eventueel met de incasso gemoeide kosten komen voor uw rekening, evenals de wettelijke rente over de tijd dat u in verzuim bent. De tarieven en betalingsvoorwaarden vindt u ook in de wachtruimte van de praktijk.

U hebt een afspraak maar u bent verhinderd

Denkt u er dan aan om de afspraak 24 uur van te voren te annuleren.
Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, moet ik verrekenen.