Bedumerweg 52 9716 AD Groningen
06 33972211

Fysiotherapie – vergoedingen

Informatie over haptotherapie en fysiotherapie bij PPN, gevestigd te Groningen & Emmen.

Uw zorgverzekering bestaat uit twee delen namelijk:

De basisverzekering (verplicht)
De aanvullende verzekering (vrijwillig)

Uit welk deel van de verzekering uw behandelingen worden vergoed is afhankelijk van enkele factoren.

Bent u jonger dan 18 jaar, dan vallen de eerste 9 behandelingen binnen de basisverzekering. Hebben deze consulten niet het gewenste resultaat, dan vergoedt de zorgverzekeraar ook de volgende negen behandelingen.

Bent u 18 jaar of ouder dan worden de behandelingen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van het door u gekozen aanvullende pakket.

In het geval van een chronische indicatie (deze zijn vastgesteld door het ministerie van volksgezondheid) komen de eerste 20 behandelingen voor rekening van uw aanvullende verzekering of – als u deze niet heeft afgesloten – voor uzelf. Daarna worden de behandelingen vergoed uit het basispakket.

Is uw fysiotherapie opgenomen in het basispakket?

Hier vindt u het antwoord op al uw overige vragen.

Indien u een afspraak wilt maken kunt u rechtstreeks contact met mij opnemen. Een verwijzing van de huisarts is niet meer nodig.

Voor behandelingen die vallen onder ‘de lijst van chronische aandoeningen’ is een verwijzing van de huisarts of specialist meestal wel nodig.

Indien uw behandeling niet (meer) door uw zorgverzekering wordt vergoed, gelden de volgende tarieven:

Tarieven fysiotherapie vanaf 1 januari
1 Zitting € 44.50
2 Zitting manuele therapie € 56,00
3 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 68,50
4 Toeslag voor thuisbehandeling € 19,00
5 Echografische onderzoek € 68,50
6 Toeslag voor behandeling in inrichting € 10,50
7 Lange zitting € 56,00
8 Screening fysiotherapie € 16,50
9 Telefonisch consult € 15,00
10 Screening & intake en onderzoek € 68,50
11 Intake en onderzoek na verwijzing € 55,00
12 Groepszitting voor specifieke behandeling van 2 p. € 37,50
13 Groepszitting voor specifieke behandeling van 3 p. € 26,00
14 Groepszitting voor specifieke behandeling van 4 p. € 22,50
15 Groepszitting voor specifieke behandeling van 5 tot 10 p. € 28,00
16 Instructie/ overleg ouders van de patiënt € 58,00
17 Niet nagekomen afspraak € 44,50
18 Verstrekte verband- en hulpmiddelen divers
19 Eenvoudige, korte rapporten € 44,50
20 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 89,00

Betalingsvoorwaarden en tarieven

Ik heb met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten, met uitzondering van CZ, waar ook Ohra en Nationale Nederlanden onder vallen, en Zorg en Zekerheid. Dit betekent dat er in dat geval slechts een deel van uw nota vergoed wordt. Dit percentage is per zorgverzekering verschillend. Voor actuele informatie verwijs ik u naar uw zorgverzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een ziektekostenverzekering die de fysiotherapeutische behandelingen vergoedt.

In uitzonderingsgevallen kan het echter zo zijn dat wij, afhankelijk van de manier waarop u bent verzekerd, uw behandelingen niet (meer) rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening kunnen brengen. In dat geval ontvangt u rechtstreeks van ons een rekening voor de behandelingen.
Informatie vindt u ook op de website Fysiovergoedingen.

U hebt een afspraak maar u bent verhinderd

Denkt u er dan aan om de afspraak 24 uur van te voren te annuleren.

Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, moet ik verrekenen. Het kan zijn dat de kosten volgens de zorgverzekeraar rechtstreeks met u verrekend moeten worden: u ontvangt dan van ons rechtstreeks een rekening. Niet alle zorgverzekeraars hanteren hierin echter dezelfde richtlijn: de algemene voorwaarden van uw zorgverzekeraar geven hierover duidelijkheid.